08. Sử dụng nước cất hay nước acid pha loãng để châm cho bình điện acquy?

Tuyệt đối không sử dụng nước acid để châm cho bình điện vì làm tăng nồng độ acid trong bình, acid dư thừa trong bình cản trở quá trình nạp điện của bình, làm bình mau bị chai. Lượng dung dịch mà bình mất đi chủ yếu là nước chứ không phải acid cho nên chỉ được châm thêm nước cất cho bình điện acquy.